KWF
Een op de 3 Nederlanders krijgt kanker, per jaar ruim 89.000 mensen. Veel meer mensen zien wat voor effect dit heeft op de patiënten en hun omgeving. KWF kankerbestrijding heeft als doel minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten.

Er is al heel veel bereikt, de overlevingskans van mensen die kanker krijgen neemt steeds meer toe. Ook blijven mensen langer in leven met kanker. Er worden alternatieve behandelmethodes ontwikkeld, patiënten gaan steeds meer meedenken en mee kiezen in de behandelwijze. Maar er blijft nog veel te winnen. Nog veel te veel mensen krijgen slecht nieuws, Kanker is de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. Onderzoek naar kanker wordt grotendeels gefinancierd door particuliere donaties.

Het KWF heeft de volgende doelstellingen:
– Kanker zo snel mogelijk terugdringen en onder controle brengen.
– Patiënten en hun naasten steunen.

Hierbij staan voor de komende jaren de volgende speerpunten:
– Een rookvrij Nederland
– De onderzoeksresultaten moeten zo snel mogelijk naar de patiënt
– De patiënt wordt steeds meer regisseur van zijn eigen behandeling
– De kankerzorg in Nederland verbeteren

De basisactiviteiten van het KWF zijn:
– Het financieren van wetenschappelijk onderzoek (75% van het budget)
– Investeren in de opleiding van kankeronderzoekers
– Voorlichting en preventie
– Ondersteunen van kankerpatiënten

Team Doelbewust en KWF
Wij dragen als Team Doelbewust graag ons steentje bij. Door een daad te stellen en door gezamenlijk OP TE STAAN tegen kanker!! Dit doen we onder andere met de organisatie van ColSensation.

Projectadoptaties
Als Team Doelbewust vinden we het belangrijk dat we zien wat er met het geld gebeurt dat wij bij elkaar brengen door een evenement als de ColSensation. In overleg met KWF Nederland hebben wij daarom projecten geadopteerd, die heel goed passen bij waar wij als Team Doelbewust voor staan. Voor een actueel overzicht van deze projecten verwijzen wij naar https://colsensation.nl/doneren/opbrengst-en-besteding/