KWF
Een op de 3 Nederlanders krijgt kanker, per jaar ruim 89.000 mensen. Veel meer mensen zien wat voor effect dit heeft op de patiënten en hun omgeving. KWF kankerbestrijding heeft als doel minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten.

Er is al heel veel bereikt, de overlevingskans van mensen die kanker krijgen neemt steeds meer toe. Ook blijven mensen langer in leven met kanker. Er worden alternatieve behandelmethodes ontwikkeld, patiënten gaan steeds meer meedenken en mee kiezen in de behandelwijze. Maar er blijft nog veel te winnen. Nog veel te veel mensen krijgen slecht nieuws, Kanker is de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. Onderzoek naar kanker wordt grotendeels gefinancierd door particuliere donaties.

Met haar activiteiten ondersteunt KWF patiënten in elke fase van het leven. Voor mensen die nog geen kanker hebben, maar ook mensen die niet meer beter worden.

Hierbij hebben zij de volgende doelen:

  • We voorkomen kanker daar waar we weten dat het kan.
  • We bevorderen dat alle vormen van kanker beter behandelbaar zijn.
  • We zetten ons in voor een betere kwaliteit van leven voor (ex) kankerpatiënten én hun naasten.
  • We doen er alles aan om te zorgen dat kankerpatiënten ook in hun laatste levensfase worden omringd met goede zorg.

Team Doelbewust en KWF
Wij dragen als Team Doelbewust graag ons steentje bij. Door een daad te stellen en door gezamenlijk OP TE STAAN tegen kanker!! Dit doen we onder andere met de organisatie van ons evenement ColSensation.

Projectadoptaties
Als Team Doelbewust vinden we het belangrijk dat we zien wat er met het geld gebeurt dat wij bij elkaar brengen door een evenement als de ColSensation. In overleg met KWF Nederland hebben wij daarom projecten geadopteerd, die heel goed passen bij waar wij als Team Doelbewust voor staan. Voor een actueel overzicht van deze projecten verwijzen wij naar https://colsensation.nl/colsensation