Missie
De missie van Stichting Roparun is het (doen) organiseren van evenementen en het ondernemen van andere activiteiten waarbij de opbrengsten ten goede komen aan palliatieve zorg voor kankerpatiënten.

Visie
Stichting Roparun wil d.m.v. de gelden die worden opgehaald met de organisatie van een Roparun evenement het leven van mensen met kanker, voor zover mogelijk, te veraangenamen.

Dit onder het motto “Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.”

Team Doelbewust en Stichting Roparun
Team Doelbewust vindt een goede kwaliteit van palliatieve zorg voor kankerpatiënten erg belangrijk. Wij zamelen onder andere geld in door onze jaarlijkse deelname aan de Roparun en de organisatie van de CycleSensation (spinning-event) in de St Jan.