Met de organisatie van onze evenementen willen wij, Team Doelbewust, ons dagelijks met volle overtuiging inzetten om zoveel mogelijk geld binnen te halen voor kanker gerelateerde doelen. Hierbij staat voorop dat er nooit vergoedingen uitbetaald worden voor de werkzaamheden die een ieder doet voor stichting Team Doelbewust. Ook persoonsgebonden kosten om de organisatie mogelijk te maken, worden altijd door de mensen zelf betaald en gaan niet af van de gelden die bestemd zijn voor de diverse projecten. Alle binnengehaalde gelden en donaties worden 100% gebruikt om de diverse projecten te ondersteunen.

Wilt u ons steunen in de strijd tegen kanker? U kunt uw algemene donatie overmaken via onderstaand rekeningnummer.

Rekening nummer: NL29 RABO 0107 0256 47
T.n.v. Stichting Team Doelbewust te Roosendaal
K.v.K. nr.                : 20161719

Stichting Team Doelbewust heeft de ANBI-status.