In 2012 is Team Doelbewust een nieuw avontuur begonnen; ColSensation. Het evenement voor de avonturier die zich graag tot het uiterste inspant om zo een sportieve prestatie neer te zetten en een bijdrage te leveren aan een noodzakelijk doel. De Colsensation is de mogelijkheid met iets groters bezig te zijn dan jezelf, samen met gelijkgestemden, ieder met zijn eigen motivatie. In 2017 vindt alweer de 6e editie plaats van dit evenement!

Het doel

Samen zoveel mogelijk geld inzamelen voor KWF Kankerbestrijding en regionale kankergerelateerde doelen. Een op de 3 Nederlanders krijgt kanker, per jaar ruim 89.000 mensen. Veel meer mensen zien wat voor effect dit heeft op de patiënten en hun omgeving. KWF kankerbestrijding heeft als doel minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten.

Projectadoptaties
Als Team Doelbewust vinden we het belangrijk dat we zien wat er met het geld gebeurt dat wij bij elkaar brengen door een evenement als de ColSensation. In overleg met KWF Nederland hebben wij daarom projecten geadopteerd, die heel goed passen bij waar wij als Team Doelbewust voor staan.

Daarom gaat ook in 2019 minimaal 75% van de donatiegelden naar KWF, waarbij de volgende verdeling geldt:

25% gaat naar een onderzoek: Leukemiebehandeling specifiek richten op genetische afwijkingen

Leukemie ontstaat door veranderingen in het DNA. In Nederland krijgen zo’n 125 kinderen per jaar acute lymfoblastaire leukemie (ALL). Het goede nieuws is dat met intensieve chemotherapie zo’n 80% geneest, maar deze behandeling heeft bijwerkingen en geneest nog niet alle kinderen. Daarom zijn onderzoekers hard aan het werk om betere behandelingen te ontwikkelen.

In dit project bestuderen de onderzoekers een afwijking die vaak voorkomt in cellen bij patiënten, namelijk een extra of afwijkend 21e chromosoom. Een extra chromosoom 21 leidt tot het Down- syndroom. Deze kinderen hebben ook een verhoogde kans op leukemie. Uit eerder onderzoek blijkt ook dat wát er ook misgaat op DNA-niveau bij leukemie; chromosoom 21 blijft altijd bestaan. Het zijn bevindingen die erop wijzen dat er op dit chromosoom belangrijke stukken DNA (genen) liggen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van leukemie. Lees hierover meer in de publiekssamenvatting.

25% gaat naar een onderzoek: TIL-therapie: een alternatieve immunotherapie  

Immunotherapie is een recent ontwikkelde behandeling waarbij het afweersysteem van de patiënt wordt getraind om kanker te kunnen herkennen en aan te vallen. Er zijn verschillende manieren om het afweersysteem op die zware taak voor te bereiden. Zo werd in 2018 de Nobelprijs voor Geneeskunde uitgereikt aan de grondleggers van‘checkpoint inhibitors’; dit zijn medicijnen die voorkomen dat kankercellen verstoppertje kunnen spelen voor het afweersysteem.

Hoewel er goede resultaten zijn geboekt bij o.a. melanoom en longkanker, zijn er ook nog altijd veel patiënten bij wie de medicijnen niet werken. Dat vraagt om andere manieren om het afweersysteem te helpen. Zoals TIL-therapie: bij deze behandeling worden afweercellen uit het bloed van de patiënt gezuiverd, in het laboratorium getraind om kankercellen te herkennen, vermenigvuldigd en teruggegeven aan de patiënt om de tumor te lijf te gaan. Lees hierover meer in de publiekssamenvatting.

25% gaat naar andere onderzoeken binnen KWF Kankerbestrijding

Bekijk hiervoor de website van KWF Kankerbestrijding voor meer informatie.

De overige 25% (met een maximum van € 50.000) wordt door Stichting Team Doelbewust bestemd voor regionale kanker gerelateerde doelen

Op deze wijze blijven we support geven aan de onderzoeksprojecten die door ColSensation zijn geadopteerd maar laten we ook een deel van de opbrengst terugvloeien naar de regio West-Brabant om hiermee de zorg van en rondom kankerpatiënten te verbeteren

De inspanning

De inspanning is tweeledig! Iedere deelnemer zal zich moeten inspannen om minimaal €500,-bij elkaar te verzamelen om daarna de lichamelijke inspanning te mogen uitvoeren. Fietsend of (hard)lopend de Mont Ventoux bedwingen, de kale berg die als een eenzame reus verrijst in het zacht glooiende landschap van de Provence.

Meer informatie of vragen?

Wil je meer informatie over het evenement ColSensation of heb je vragen, ga dan naar de event website van ColSensation

Lees hier de laatste nieuwsbrieven