1. Inleiding

Stichting Team Doelbewust is een stichting uit Roosendaal. Met de organisatie van evenementen willen wij, Team Doelbewust, ons dagelijks met volle overtuiging inzetten om zoveel mogelijk geld binnen te halen voor kanker gerelateerde doelen.

Stichting Team Doelbewust vindt haar oorsprong als Roparun team en is voortgekomen uit een vrienden- en familieclub uit Roosendaal die, toen enkelen van hen direct geconfronteerd werden met kanker, in actie wilden komen.

Bij de keuze van het logo en de naam van team Doelbewust zijn wij geïnspireerd door de kralen van de kanjerketting die kinderen met kanker krijgen van de VOKK (vereniging ouders kinderen en kanker). Voor elke behandeling die de kinderen moeten ondergaan krijgen ze een vrolijke kleurrijke kraal. Als logo hebben wij gekozen voor de chemo-kraal. Deze kraal krijgen de kinderen na elke chemo-behandeling. Hij heeft de vorm van een schietschijf met als achterliggende gedachte dat de chemo heel doelgericht de kwade kankercellen kapot maakt. Ook wij willen heel doelgericht en doelbewust bezig zijn.

Team Doelbewust is niet in woorden te vatten, Team Doelbewust is een ervaring, een gevoel. Team Doelbewust staat voor “Samen Sterk Tegen Kanker” oftewel vriendschap, lol en levenslust, solidariteit naar elkaar en naar mensen die getroffen zijn door kanker, niet somber en gelaten maar met de instelling: “Kom maar op, hier zijn we en we doen wat!!”

In dit beleidsplan geeft het bestuur kort aan welke werkzaamheden Stichting Team Doelbewust verricht, de manier waarop zij fondsen werft, hoe het beheer van de middelen plaatsvindt en hoe zij tot besteding van middelen komt.

Het bestuur

Bij de Kamer van Koophandel ingeschreven:
Teun Suijkerbuijk: Voorzitter
Lotte Ris: Secretaris
Francois Vissers: Penningmeester

In de bestuursvergaderingen sluiten daarnaast aan:
Dion van Zitteren: voorzitter evenement CycleSensation)
Debbie van Hooijdonk: voorzitter evenement ColSensation
Erno Mulders: teamcaptain Roparun
Pascal van Meer: voorzitter ObstacleSensation
Jack Zagers: bestuurslid sponsorzaken
Khalid Karmoudi: brandmanager

2. Statutaire bepalingen / doel

De Stichting heeft ten doel, het organiseren van en deelnemen aan evenementen in de ruimste zin des woords met als doel geld in te zamelen ten behoeve van financiële ondersteuning van geregistreerde kanker gerelateerde goede doelen of instellingen.

3. Werven van middelen

Het voelt goed om in een situatie waarin je als patiënt, ouder, partner, vriend of familielid normaal gesproken machteloos staat in elk geval hét gevoel te hebben dat je iets doet! Vanuit die gedachte zijn we in 2010 deel gaan nemen aan de Roparun
Om sponsorgeld op te halen voor de Stichting Roparun en Stichting KIKA organiseren we onder andere de CycleSensation. Een groot indoor-fietsfestijn in de oude st. Jan kerk op de Markt in Roosendaal. Dit unieke evenement is het grootste indoor cycling event van West-Brabant en heeft inmiddels een belangrijke plaats verworven op de Roosendaalse evenementenkalender. Maar er is meer; Music Sensation, riktoernooien, motortoertochten, trap-hap fietstochten……

Naast de (palliatieve) zorg voor kankerpatiënten willen we ook erg graag bijdragen aan genezing en het vinden van oplossingen voor mensen met kanker. Daarom zijn we in samenwerking met wielervereniging de Kaaimannen en KWF Roosendaal, een nieuw avontuur begonnen; ColSensation, waarbij het geld dat we hiermee inzamelen ten goede zal komen aan het KWF en regionale kankergerelateerde doelen.

In het kader van haar 5-jarig bestaan heeft Team Doelbewust op 28 en 29 juni 2014 de SamenLoop voor Hoop Roosendaal georganiseerd. Het evenement vond plaats in de tuin van het oude klooster der Franciscanessen van Roosendaal: Mariadal! De opbrengst van dit evenement (ruim 90.000 euro) ging naar KWF en Inloophuis De Rose-Linde

Buiten het doneren van geld aan instellingen die zich inzetten tegen de ziekte kanker wil Team Doelbewust zich ook manifesteren in de directe omgeving. Laten zien aan iedereen waar wij voor staan. In 2012 heeft dit geresulteerd in de realisatie, samen met het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal, van een familiekamer. Op de afdeling Oncologie is een ruimte ingericht als een huiskamer waar patiënten kunnen verblijven met hun familieleden. Daarnaast ondersteunen we steeds meer regionale kankergerelateerde doelen. Zo is er donatie gedaan aan Stichting vrienden van het ZRTI tbv lichtplafonds in de bestralingsbunkers van het ZRTI, is er een bedrag van 45.000 euro geschonken aan Hospice Roosdonck tbv de realisatie van appartementen en is er een structurele ondersteuning (in ieder geval voor een periode van 3 jaar) voor inloophuis De Rose-Linde.

4. Het beheer van het vermogen van de instelling en de besteding ervan

Het bestuur beheert het vermogen van Stichting Team Doelbewust en doet een voorstel voor de besteding van de middelen binnen de kaders die de statuten aangeven en legt deze voorstellen voor aan de jaarlijkse algemene vergadering waarbij alle participanten van de stichting hierover kunnen meebeslissen.
De stichting Team Doelbewust laat jaarlijkse een accountant verklaring opmaken en publiceert deze op de website.