ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) ANBI-goedgekeurddoel

Vanaf 1-1-2008 zijn giften gedaan aan goeddoelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Wat is een ANBI?

Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Als algemeen nut wordt beschouwd:

 • Welzijn
 • Cultuur
 • Onderwijs, wetenschap en onderzoek
 • Bescherming van natuur en milieu, daaronder begrepen bevordering van duurzaamheid
 • Gezondheidszorg
 • Jeugd- en ouderenzorg
 • Ontwikkelingssamenwerking
 • Dierenwelzijn
 • Religie, levensbeschouwing en spiritualiteitDe bevordering van de democratische rechtsorde

Welke belastingvoordelen heeft een ANBI?

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen te weten:

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Stichting Team Doelbewust heeft de A.N.B.I. status. Op de pagina van het beleidsplan, vindt u aanvullende gegevens over Stichting Team Doelbewust

Klik hier om de ANBI status te checken.
Naam:  Stichting Team Doelbewust
Vestigingsplaats: Roosendaal