Begin januari tekenden Team Doelbewust en Inloophuis De Rose-Linde een nieuwe overeenkomst voor de ondersteuning van de activiteiten van het inloophuis! Team Doelbewust onderschrijft het belang van een inloophuis in Roosendaal en heeft in de afgelopen jaren al substantieel bijgedragen aan de activiteiten van De Rose-Linde. Met de nieuwe overeenkomst voor de periode van 3 jaar kan de laagdrempelige ondersteuning voor (ex) patiënten, mantelzorgers, naasten en nabestaanden gecontinueerd worden.

Het Inloophuis heeft in een mooie brief verwoord waar deze ondersteuning aan bijdraagt en wil hiermee een ieder te bedanken die hieraan heeft bijgedragen.

Beste allemaal,

Op 5 januari heeft het bestuur van Team Doelbewust (TDB) met het bestuur van Inloophuis De Rose-Linde een overeenkomst afgesloten. In deze overeenkomst staat dat TDB de Rose-Linde de komende 3 jaar met een jaarlijkse donatie ondersteunt. We realiseren ons dat voor deze financiële bijdrage, waar we ongelofelijk blij mee zijn, heel veel mensen, jullie dus, zich hebben ingespannen om dit voor elkaar te krijgen. Met allerlei grote en kleine acties hebben jullie geld verzameld. We kunnen jullie daar niet genoeg voor bedanken.

Team Doelbewust is al sinds de start van de activiteiten van De Rose-Linde betrokken als belangrijke steunpilaar. Mede dankzij de bijdragen van Team Doelbewust heeft De Rose-Linde haar activiteiten de afgelopen jaren kunnen uitvoeren.

Het afgelopen jaar is voor De Rose-Linde en voor haar gasten en vrijwilligers verre van eenvoudig geweest. Corona heeft de activiteiten ernstig in de war gestuurd. Met vereende krachten van de vele vrijwilligers is De Rose-Linde wel een korte periode fysiek open gebleven. Maar een groot deel van het afgelopen jaar was het contact met de gasten alleen digitaal en telefonisch mogelijk.
Op afstand hebben we op die manier toch nog een zinvolle invulling kunnen geven aan een klein deel van de functie die wij zo graag vervullen.
 
Zoals jullie zullen begrijpen is onze doelgroep erg kwetsbaar en de eenzaamheid is door de coronapandemie nog groter geworden. Door deze pandemie realiseren we ons ook dat de manier waarop we met gasten in contact treden en contact houden niet alleen fysiek kan maar ook anders moet. Ons streven is om zoveel mogelijk kankerpatiënten, hun naasten en nabestaanden ook te  bereiken door ook een digitaal Inloophuis te creëren. Een digitale plek waarbij (partners van) kankerpatiënten elkaar ook kunnen treffen, om vervolgens fysiek af te kunnen spreken in de Rose-Linde. De huidige website voldoet niet meer aan onze ambitie om ook een digitaal platform te realiseren. Er zijn extra financiën nodig om een nieuwe website te bouwen en nieuwe passende activiteiten op te zetten onder begeleiding van ervaringsdeskundigen. Jullie bijdrage en toezegging voor de komende jaren maakt dat we deze droom kunnen verwezenlijken.

Hierbij bedanken we alle sponsoren van Team Doelbewust, alle bij Team Doelbewust betrokken vrijwilligers, maar zeker niet in de laatste plaats al die enthousiaste mensen, sporters, sportievelingen, donateurs etc. die met wandelen, lopen, fietsen en allerhande creatieve acties geld hebben ingezameld voor de doelen die Team Doelbewust een warm hart toedraagt. Veel dank aan al die mensen voor een aanhoudende en tomeloze inzet om zonder enig belang hun vrije tijd aan te wenden en daarmee een bijdrage te leveren, aan Team Doelbewust, maar ook aan de doelen die Team Doelbewust steunt. Jullie maken het ons mogelijk om, ook in deze vreemde tijd, continuïteit te verbinden aan onze activiteiten.
Wat zou het mooi zijn als wij jullie binnen afzienbare tijd weer zouden kunnen aanmoedigen tijdens een van die fantastische evenement van Team Doelbewust.

Met vriendelijke groet,
Gasten, vrijwilligers, coördinator en bestuur van Inloophuis De Rose-Linde