Een van de onderzoeken die wij ondersteunen is een onderzoek wat wordt uitgevoerd door de Bachelor Research Hub van UMC Utrecht

“Kan immunotherapie toegepast worden bij de behandeling van medulloblastoom bij kinderen.”

Om hier achter te komen is afgelopen jaar een vooronderzoek gedaan. Dit onderzoek hebben we samen met Stichting Koppie-Au ondersteund.

Eind 2021 heeft Prof. Niels Bovenschen met zijn team hierover nog een mooie publicatie behaald.

De korte samenvatting van de publicatie is alsvolgt:
“Medulloblastoom is een kwaadaardige vorm van hersenkanker dat vooral voorkomt bij kinderen. Wij hebben nu gevonden dat 96% van de medulloblastomen het eiwit B7-H3 tot expressie brengt. Dit eiwit is een zogenaamd immuun-checkpoint dat het immuunsysteem kan afremmen. In de toekomst moet blijken of het blokkeren van B7-H3 leidt tot een activatie van de immuunrespons om zo de tumor te lijf te gaan.”

De hele publicatie is hier te lezen: https://bit.ly/339B0Rq

De komende 4 jaar wordt vervolgonderzoek gedaan naar de immunocheckpoints en de toepasbaarheid van immunotherapie. Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt vanuit de donatiegelden van ons evenement ColSensation